STORE.GAFA.GE - ონლაინ მაღაზია
ფინალური ეტაპი

9 - ტური

 • ტექნიკური

  უნიონი

  0
  3

  ჯვაროსნები

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  11:00 სთ.

 • სალერი

  2
  2

  შავნაბადა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:15 სთ.

 • ჭილოვანი

  2
  3

  ოლ სტარი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:09 სთ.

 • დიღომი

  2
  4

  ბოლერზი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  10:37 სთ.

8 - ტური

 • ჯვაროსნები

  0
  3

  ოლ სტარი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:18 სთ.

 • ბოლერზი

  3
  3

  ჭილოვანი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:15 სთ.

 • უნიონი

  2
  4

  სალერი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  19:38 სთ.

 • გალაქტიკო

  3
  1

  თბილისი 2019

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  11:17 სთ.

 • შავნაბადა

  2
  4

  მეთოფეები

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:24 სთ.

 • ნახალოვკა

  3
  3

  დიღომი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:18 სთ.

7 - ტური

 • დიღომი

  1
  2

  ფასკუნჯი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:14 სთ.

 • თბილისი 2019

  3
  1

  შავნაბადა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  15:23 სთ.

 • ჭილოვანი

  1
  1

  ნახალოვკა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:25 სთ.

 • სალერი

  3
  0

  ჯვაროსნები

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:33 სთ.

 • მეთოფეები

  6
  2

  უნიონი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  15:15 სთ.

 • შეწყდა

  ოლ სტარი

  3
  0

  ბოლერზი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  13:15 სთ.

6 - ტური

 • შეწყდა

  ნახალოვკა

  0
  3

  ოლ სტარი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:07 სთ.

 • უნიონი

  0
  5

  თბილისი 2019

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:43 სთ.

 • სალერი

  1
  3

  მეთოფეები

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:17 სთ.

 • ფასკუნჯი

  1
  2

  ჭილოვანი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  15:35 სთ.

 • ჯვაროსნები

  1
  1

  ბოლერზი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:15 სთ.

 • გალაქტიკო

  1
  2

  დიღომი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  12:39 სთ.

5 - ტური

 • თბილისი 2019

  2
  0

  სალერი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:01 სთ.

 • დიღომი

  2
  2

  შავნაბადა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  13:13 სთ.

 • ჭილოვანი

  5
  2

  გალაქტიკო

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  11:08 სთ.

 • ტექნიკური

  ბოლერზი

  0
  3

  ნახალოვკა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  10:59 სთ.

 • ოლ სტარი

  5
  0

  ფასკუნჯი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:15 სთ.

 • მეთოფეები

  5
  1

  ჯვაროსნები

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:05 სთ.

4 - ტური

 • შავნაბადა

  4
  3

  ჭილოვანი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:17 სთ.

 • ფასკუნჯი

  3
  1

  ბოლერზი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:04 სთ.

 • მეთოფეები

  3
  5

  თბილისი 2019

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  15:48 სთ.

 • ჯვაროსნები

  3
  2

  ნახალოვკა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  14:44 სთ.

 • უნიონი

  1
  6

  დიღომი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  13:48 სთ.

 • გალაქტიკო

  0
  2

  ოლ სტარი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  12:39 სთ.

3 - ტური

 • თბილისი 2019

  2
  0

  ჯვაროსნები

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  19:49 სთ.

 • ჭილოვანი

  5
  1

  უნიონი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  17:37 სთ.

 • ნახალოვკა

  3
  1

  ფასკუნჯი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  22:23 სთ.

 • ოლ სტარი

  2
  2

  შავნაბადა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:58 სთ.

 • დიღომი

  2
  2

  სალერი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:48 სთ.

 • ბოლერზი

  4
  0

  გალაქტიკო

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  17:42 სთ.

2 - ტური

 • სალერი

  4
  4

  ჭილოვანი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:27 სთ.

 • უნიონი

  1
  1

  ოლ სტარი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:16 სთ.

 • მეთოფეები

  2
  2

  დიღომი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:00 სთ.

 • გალაქტიკო

  2
  4

  ნახალოვკა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:16 სთ.

 • შავნაბადა

  1
  5

  ბოლერზი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:10 სთ.

 • ჯვაროსნები

  2
  1

  ფასკუნჯი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  14:54 სთ.

1 - ტური

 • ოლ სტარი

  8
  0

  სალერი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  16:42 სთ.

 • ნახალოვკა

  4
  2

  შავნაბადა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  13:50 სთ.

 • ჭილოვანი

  1
  3

  მეთოფეები

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:19 სთ.

 • დიღომი

  2
  2

  თბილისი 2019

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  17:30 სთ.

 • ფასკუნჯი

  2
  3

  გალაქტიკო

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  15:30 სთ.

 • ბოლერზი

  6
  0

  უნიონი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  13:30 სთ.

სპონსორები და პარტნიორები