STORE.GAFA.GE - ონლაინ მაღაზია
ფინალური ეტაპი

9 - ტური

 • უნიონ თბილისი

  2
  2

  ქიმერა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  11:03 სთ.

 • ლაიმა

  3
  2

  ღორჯომელი

  ბასა

  11:00 სთ.

 • ურურუ

  1
  5

  მიმინო

  ბასა

  16:10 სთ.

 • სტელა

  5
  1

  ბუნელა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  10:50 სთ.

8 - ტური

 • ქიმერა

  1
  4

  ლაიმა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  10:35 სთ.

 • მიმინო

  1
  3

  სტელა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  20:39 სთ.

 • დიდგორი

  3
  0

  უნიონ თბილისი

  ბასა

  18:10 სთ.

 • ღორჯომელი

  0
  1

  ურურუ

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  16:15 სთ.

 • ბუნელა

  0
  2

  მეთოფეები (ბ)

  ბასა

  10:35 სთ.

7 - ტური

 • დიდგორი

  2
  4

  ბუნელა

  ბასა

  17:45 სთ.

 • ურურუ

  4
  2

  ქიმერა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  12:41 სთ.

 • მეთოფეები (ბ)

  2
  0

  მიმინო

  ბასა

  17:40 სთ.

 • ლაიმა

  4
  2

  უნიონ თბილისი

  ბასა

  15:35 სთ.

 • სტელა

  0
  2

  ღორჯომელი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  13:40 სთ.

6 - ტური

 • მიმინო

  3
  2

  დიდგორი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:15 სთ.

 • ლაიმა

  3
  1

  ურურუ

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:14 სთ.

 • ქიმერა

  1
  7

  სტელა

  ბასა

  15:40 სთ.

 • უნიონ თბილისი

  1
  5

  ბუნელა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  16:15 სთ.

 • ღორჯომელი

  1
  1

  მეთოფეები (ბ)

  ბასა

  15:40 სთ.

5 - ტური

 • დიდგორი

  4
  4

  ღორჯომელი

  ბასა

  17:40 სთ.

 • სტელა

  3
  2

  ლაიმა

  ბასა

  11:41 სთ.

 • მეთოფეები (ბ)

  3
  1

  ქიმერა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  11:00 სთ.

 • ბუნელა

  3
  2

  მიმინო

  ბასა

  17:47 სთ.

 • ურურუ

  7
  1

  უნიონ თბილისი

  ბასა

  15:55 სთ.

4 - ტური

 • ლაიმა

  2
  3

  მეთოფეები (ბ)

  ბასა

  17:44 სთ.

 • უნიონ თბილისი

  0
  5

  მიმინო

  ბასა

  17:40 სთ.

 • ურურუ

  2
  6

  სტელა

  ბასა

  15:40 სთ.

 • ქიმერა

  0
  2

  დიდგორი

  ბასა

  11:45 სთ.

 • ღორჯომელი

  0
  4

  ბუნელა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  11:42 სთ.

3 - ტური

 • დიდგორი

  0
  6

  ლაიმა

  ბასა

  15:37 სთ.

 • სტელა

  6
  0

  უნიონ თბილისი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  11:42 სთ.

 • მიმინო

  2
  3

  ღორჯომელი

  ბასა

  10:45 სთ.

 • მეთოფეები (ბ)

  2
  1

  ურურუ

  ბასა

  15:37 სთ.

 • ბუნელა

  4
  1

  ქიმერა

  ბასა

  12:55 სთ.

2 - ტური

 • ურურუ

  1
  0

  დიდგორი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  19:39 სთ.

 • სტელა

  2
  2

  მეთოფეები (ბ)

  ბასა

  17:10 სთ.

 • ქიმერა

  2
  5

  მიმინო

  ბასა

  13:12 სთ.

 • ლაიმა

  1
  0

  ბუნელა

  ბასა

  17:04 სთ.

 • უნიონ თბილისი

  1
  1

  ღორჯომელი

  ბასა

  15:05 სთ.

1 - ტური

 • დიდგორი

  1
  8

  სტელა

  ბასა

  14:39 სთ.

 • ღორჯომელი

  0
  2

  ქიმერა

  ბასა

  12:43 სთ.

 • მიმინო

  2
  0

  ლაიმა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  12:41 სთ.

 • ბუნელა

  1
  1

  ურურუ

  ბასა

  16:30 სთ.

 • მეთოფეები (ბ)

  1
  0

  უნიონ თბილისი

  ბასა

  10:30 სთ.

სპონსორები და პარტნიორები