STORE.GAFA.GE - ონლაინ მაღაზია
ფინალური ეტაპი

9 - ტური

 • ტორტუგა

  1
  3

  ტორო

  ბასა

  18:24 სთ.

 • ვარკეთილი

  2
  1

  ხონი

  ბასა

  16:10 სთ.

 • სკაი თიმ

  7
  4

  ბასიანი (ბ)

  ბასა

  18:17 სთ.

 • მასივი

  0
  10

  ჯთს

  ბასა

  10:40 სთ.

8 - ტური

 • ტორო

  2
  1

  მასივი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  10:37 სთ.

 • ხონი

  1
  6

  სკაი თიმ

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:20 სთ.

 • ჯთს

  1
  0

  ვარკეთილი

  ბასა

  16:10 სთ.

 • ტექნიკური

  ბასიანი (ბ)

  0
  3

  არადანი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  10:30 სთ.

7 - ტური

 • ხონი

  3
  3

  ჯთს

  ბასა

  15:40 სთ.

 • ტორტუგა

  5
  0

  ბასიანი (ბ)

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  11:08 სთ.

 • ვარკეთილი

  2
  1

  ტორო

  ბასა

  10:40 სთ.

 • არადანი

  2
  3

  სკაი თიმ

  ბასა

  11:05 სთ.

6 - ტური

 • სკაი თიმ

  1
  1

  ჯთს

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  13:33 სთ.

 • ტორო

  2
  1

  ხონი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  11:36 სთ.

 • არადანი

  6
  2

  ტორტუგა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:20 სთ.

 • ბასიანი (ბ)

  5
  0

  მასივი

  ბასა

  17:39 სთ.

5 - ტური

 • ტორტუგა

  0
  3

  სკაი თიმ

  ბასა

  15:35 სთ.

 • ვარკეთილი

  2
  1

  ბასიანი (ბ)

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  12:30 სთ.

 • ჯთს

  7
  0

  ტორო

  ბასა

  13:40 სთ.

 • მასივი

  0
  3

  არადანი

  ბასა

  11:40 სთ.

4 - ტური

 • ტორტუგა

  4
  0

  მასივი

  ბასა

  15:45 სთ.

 • ბასიანი (ბ)

  3
  3

  ხონი

  ბასა

  13:35 სთ.

 • სკაი თიმ

  5
  1

  ტორო

  ბასა

  11:37 სთ.

 • არადანი

  7
  0

  ვარკეთილი

  ბასა

  13:43 სთ.

3 - ტური

 • ვარკეთილი

  5
  4

  ტორტუგა

  ბასა

  17:45 სთ.

 • ჯთს

  5
  2

  ბასიანი (ბ)

  ბასა

  17:38 სთ.

 • მასივი

  1
  9

  სკაი თიმ

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  10:49 სთ.

 • ხონი

  1
  1

  არადანი

  ბასა

  10:48 სთ.

2 - ტური

 • მასივი

  0
  6

  ვარკეთილი

  ბასა

  15:13 სთ.

 • ბასიანი (ბ)

  3
  1

  ტორო

  ბასა

  13:10 სთ.

 • ტორტუგა

  1
  2

  ხონი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  12:37 სთ.

 • არადანი

  4
  1

  ჯთს

  ბასა

  11:06 სთ.

1 - ტური

 • ვარკეთილი

  3
  0

  სკაი თიმ

  ბასა

  16:45 სთ.

 • ხონი

  4
  1

  მასივი

  ბასა

  10:40 სთ.

 • ჯთს

  6
  1

  ტორტუგა

  ბასა

  12:30 სთ.

 • ტორო

  0
  6

  არადანი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  11:30 სთ.

სპონსორები და პარტნიორები