STORE.GAFA.GE - ონლაინ მაღაზია
ფინალური ეტაპი

6 - ტური

 • ტექნიკური

  დინამო ურავი

  0
  3

  ვარკეთილი

  ბასა

  17:30 სთ.

 • სკაი თიმ

  1
  1

  ჯთს

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  13:33 სთ.

 • ტორო

  2
  1

  ხონი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  11:36 სთ.

 • არადანი

  6
  2

  ტორტუგა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:20 სთ.

 • ბასიანი (ბ)

  5
  0

  მასივი

  ბასა

  17:39 სთ.

5 - ტური

 • ტორტუგა

  0
  3

  სკაი თიმ

  ბასა

  15:35 სთ.

 • ხონი

  8
  1

  დინამო ურავი

  ბასა

  13:45 სთ.

 • ვარკეთილი

  2
  1

  ბასიანი (ბ)

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  12:30 სთ.

 • ჯთს

  7
  0

  ტორო

  ბასა

  13:40 სთ.

 • მასივი

  0
  3

  არადანი

  ბასა

  11:40 სთ.

4 - ტური

 • ტორტუგა

  4
  0

  მასივი

  ბასა

  15:45 სთ.

 • დინამო ურავი

  0
  4

  ჯთს

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  15:07 სთ.

 • ბასიანი (ბ)

  3
  3

  ხონი

  ბასა

  13:35 სთ.

 • სკაი თიმ

  5
  1

  ტორო

  ბასა

  11:37 სთ.

 • არადანი

  7
  0

  ვარკეთილი

  ბასა

  13:43 სთ.

3 - ტური

 • ვარკეთილი

  5
  4

  ტორტუგა

  ბასა

  17:45 სთ.

 • ტორო

  0
  4

  დინამო ურავი

  ბასა

  12:45 სთ.

 • ჯთს

  5
  2

  ბასიანი (ბ)

  ბასა

  17:38 სთ.

 • მასივი

  1
  9

  სკაი თიმ

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  10:49 სთ.

 • ხონი

  1
  1

  არადანი

  ბასა

  10:48 სთ.

2 - ტური

 • მასივი

  0
  6

  ვარკეთილი

  ბასა

  15:13 სთ.

 • სკაი თიმ

  3
  2

  დინამო ურავი

  ბასა

  11:11 სთ.

 • ბასიანი (ბ)

  3
  1

  ტორო

  ბასა

  13:10 სთ.

 • ტორტუგა

  1
  2

  ხონი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  12:37 სთ.

 • არადანი

  4
  1

  ჯთს

  ბასა

  11:06 სთ.

1 - ტური

 • ვარკეთილი

  3
  0

  სკაი თიმ

  ბასა

  16:45 სთ.

 • ხონი

  4
  1

  მასივი

  ბასა

  10:40 სთ.

 • დინამო ურავი

  1
  4

  ბასიანი (ბ)

  ბასა

  14:30 სთ.

 • ჯთს

  6
  1

  ტორტუგა

  ბასა

  12:30 სთ.

 • ტორო

  0
  6

  არადანი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  11:30 სთ.

სპონსორები და პარტნიორები