STORE.GAFA.GE - ონლაინ მაღაზია
ფინალური ეტაპი

19 - ტური

 • ტექნიკური

  ტიფლისი

  0
  3

  ამბასადორი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:00 სთ.

 • აფხაზეთი

  1
  2

  კოლხეთი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:20 სთ.

 • უქიმერიონი

  3
  7

  ბასა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  20:30 სთ.

 • ვაკე

  3
  4

  სნეპ პრემიუმი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:18 სთ.

 • მეთოფეები

  5
  2

  ნახალოვკა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  19:27 სთ.

 • სტრადა

  4
  0

  ვარკეთილი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  18:20 სთ.

 • ტექნიკური

  გრასრუტი

  0
  3

  ღამურა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:00 სთ.

 • პანენკა

  3
  2

  ბასიანი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  17:12 სთ.

 • ტექნიკური

  სეუ

  0
  3

  კვარტალი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  16:00 სთ.

 • შევარდენი 2019

  8
  3

  კოლხი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  14:11 სთ.

18 - ტური

 • სეუ

  4
  6

  ამბასადორი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:24 სთ.

 • აფხაზეთი

  4
  0

  სნეპ პრემიუმი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:23 სთ.

 • ტიფლისი

  0
  11

  ბასა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  20:20 სთ.

 • პანენკა

  5
  1

  კოლხი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:16 სთ.

 • მეთოფეები

  4
  1

  ვარკეთილი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  18:18 სთ.

 • სტრადა

  1
  3

  კოლხეთი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:23 სთ.

 • უქიმერიონი

  3
  8

  ბასიანი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  20:16 სთ.

 • გრასრუტი

  5
  2

  ნახალოვკა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:15 სთ.

 • ტექნიკური

  ვაკე

  0
  3

  კვარტალი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  18:00 სთ.

 • შევარდენი 2019

  5
  0

  ღამურა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  14:20 სთ.

17 - ტური

 • ვაკე

  0
  2

  აფხაზეთი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:26 სთ.

 • სტრადა

  0
  4

  სნეპ პრემიუმი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:23 სთ.

 • სეუ

  2
  5

  ბასა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:40 სთ.

 • ტიფლისი

  0
  12

  ბასიანი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  18:46 სთ.

 • პანენკა

  2
  1

  ღამურა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  16:36 სთ.

 • მეთოფეები

  3
  4

  კოლხეთი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  14:30 სთ.

 • შევარდენი 2019

  5
  1

  ნახალოვკა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  22:27 სთ.

 • უქიმერიონი

  5
  5

  კოლხი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:20 სთ.

 • გრასრუტი

  9
  3

  ვარკეთილი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:37 სთ.

 • კვარტალი

  3
  5

  ამბასადორი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  18:31 სთ.

16 - ტური

 • ტექნიკური

  გრასრუტი

  3
  0

  კოლხეთი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:20 სთ.

 • შევარდენი 2019

  2
  1

  ვარკეთილი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:10 სთ.

 • მეთოფეები

  2
  2

  სნეპ პრემიუმი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:17 სთ.

 • სეუ

  1
  4

  ბასიანი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:46 სთ.

 • პანენკა

  1
  2

  ნახალოვკა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  20:30 სთ.

 • ვაკე

  0
  3

  ამბასადორი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:11 სთ.

 • აფხაზეთი

  5
  2

  სტრადა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  12:20 სთ.

 • ტიფლისი

  3
  2

  კოლხი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  10:00 სთ.

 • უქიმერიონი

  4
  3

  ღამურა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  20:24 სთ.

 • კვარტალი

  0
  1

  ბასა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  16:23 სთ.

15 - ტური

 • ამბასადორი

  1
  4

  ბასა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:08 სთ.

 • ტიფლისი

  4
  6

  ღამურა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:34 სთ.

 • ვაკე

  1
  2

  სტრადა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:15 სთ.

 • შევარდენი 2019

  1
  1

  კოლხეთი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  20:14 სთ.

 • კვარტალი

  1
  4

  ბასიანი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:05 სთ.

 • აფხაზეთი

  4
  0

  მეთოფეები

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  12:24 სთ.

 • სეუ

  9
  2

  კოლხი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:37 სთ.

 • გრასრუტი

  3
  2

  სნეპ პრემიუმი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:13 სთ.

 • პანენკა

  5
  4

  ვარკეთილი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  19:33 სთ.

 • უქიმერიონი

  2
  4

  ნახალოვკა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  22:10 სთ.

14 - ტური

 • სეუ

  1
  1

  ღამურა

  მარაკანა

  21:12 სთ.

 • ამბასადორი

  1
  2

  ბასიანი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:40 სთ.

 • უქიმერიონი

  4
  2

  ვარკეთილი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  19:18 სთ.

 • ვაკე

  0
  4

  ბასა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  18:34 სთ.

 • აფხაზეთი

  2
  4

  გრასრუტი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:06 სთ.

 • პანენკა

  0
  4

  კოლხეთი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  16:32 სთ.

 • სტრადა

  0
  1

  მეთოფეები

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  12:20 სთ.

 • შევარდენი 2019

  3
  0

  სნეპ პრემიუმი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:09 სთ.

 • ტიფლისი

  0
  8

  ნახალოვკა

  მარაკანა

  19:20 სთ.

 • კვარტალი

  9
  4

  კოლხი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  12:11 სთ.

13 - ტური

 • ბასა

  0
  1

  ბასიანი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:16 სთ.

 • ტექნიკური

  სტრადა

  3
  0

  გრასრუტი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:07 სთ.

 • ვაკე

  3
  1

  მეთოფეები

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:10 სთ.

 • პანენკა

  1
  0

  სნეპ პრემიუმი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  20:26 სთ.

 • ტიფლისი

  2
  2

  ვარკეთილი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  18:28 სთ.

 • სეუ

  3
  0

  ნახალოვკა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:30 სთ.

 • ამბასადორი

  4
  2

  კოლხი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:21 სთ.

 • კვარტალი

  1
  3

  ღამურა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  19:28 სთ.

 • უქიმერიონი

  6
  5

  კოლხეთი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:14 სთ.

 • აფხაზეთი

  5
  1

  შევარდენი 2019

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  17:23 სთ.

12 - ტური

 • ვაკე

  0
  0

  ბასიანი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:00 სთ.

 • უქიმერიონი

  5
  3

  სნეპ პრემიუმი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:35 სთ.

 • აფხაზეთი

  2
  3

  პანენკა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:20 სთ.

 • სეუ

  1
  2

  ვარკეთილი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  20:16 სთ.

 • ამბასადორი

  6
  1

  ღამურა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:16 სთ.

 • ტიფლისი

  0
  5

  კოლხეთი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  18:21 სთ.

 • ბასა

  8
  0

  კოლხი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  18:11 სთ.

 • სტრადა

  0
  1

  შევარდენი 2019

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  10:19 სთ.

 • კვარტალი

  2
  3

  ნახალოვკა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:34 სთ.

 • ტექნიკური

  მეთოფეები

  3
  0

  გრასრუტი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:18 სთ.

11 - ტური

 • სეუ

  4
  4

  კოლხეთი

  12:00 სთ.

 • ბასიანი

  16
  1

  კოლხი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:15 სთ.

 • ბასა

  3
  0

  ღამურა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:43 სთ.

 • ამბასადორი

  3
  0

  ნახალოვკა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  22:00 სთ.

 • მეთოფეები

  2
  1

  შევარდენი 2019

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  20:20 სთ.

 • ტიფლისი

  1
  2

  სნეპ პრემიუმი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:11 სთ.

 • ვაკე

  1
  2

  გრასრუტი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:05 სთ.

 • სტრადა

  1
  4

  პანენკა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  18:11 სთ.

 • კვარტალი

  5
  2

  ვარკეთილი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:14 სთ.

 • აფხაზეთი

  3
  0

  უქიმერიონი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  17:00 სთ.

10 - ტური

 • ბასა

  3
  1

  ნახალოვკა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:48 სთ.

 • აფხაზეთი

  2
  1

  ტიფლისი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  12:27 სთ.

 • მეთოფეები

  0
  0

  პანენკა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  12:21 სთ.

 • ვაკე

  2
  0

  კოლხი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  12:14 სთ.

 • კვარტალი

  1
  4

  კოლხეთი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  10:11 სთ.

 • სეუ

  4
  0

  სნეპ პრემიუმი

  დიღმის ''ოლიმპიური ქალაქი''

  22:21 სთ.

 • სტრადა

  0
  1

  უქიმერიონი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  22:20 სთ.

 • ამბასადორი

  6
  4

  ვარკეთილი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:20 სთ.

 • ბასიანი

  1
  1

  ღამურა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  20:10 სთ.

 • გრასრუტი

  6
  1

  შევარდენი 2019

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:16 სთ.

9 - ტური

 • ვაკე

  1
  1

  შევარდენი 2019

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:48 სთ.

 • მეთოფეები

  4
  1

  უქიმერიონი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:30 სთ.

 • ამბასადორი

  3
  0

  კოლხეთი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  21:23 სთ.

 • სტრადა

  3
  0

  ტიფლისი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:46 სთ.

 • აფხაზეთი

  2
  3

  სეუ

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  19:29 სთ.

 • კოლხი

  0
  3

  ღამურა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • ბასა

  3
  2

  ვარკეთილი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  22:18 სთ.

 • ბასიანი

  0
  3

  ნახალოვკა

  მარაკანა

  21:36 სთ.

 • კვარტალი

  1
  1

  სნეპ პრემიუმი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  20:15 სთ.

 • გრასრუტი

  4
  4

  პანენკა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:08 სთ.

8 - ტური

 • ტექნიკური

  გრასრუტი

  0
  3

  უქიმერიონი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:03 სთ.

 • სტრადა

  2
  5

  სეუ

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:21 სთ.

 • მეთოფეები

  3
  1

  ტიფლისი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  21:16 სთ.

 • შევარდენი 2019

  2
  5

  პანენკა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  19:19 სთ.

 • ამბასადორი

  2
  0

  სნეპ პრემიუმი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  19:15 სთ.

 • ბასა

  3
  0

  კოლხეთი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:59 სთ.

 • კოლხი

  0
  6

  ნახალოვკა

  ტექნიკური ცენტრი ''ბასა''

  21:10 სთ.

 • ბასიანი

  3
  0

  ვარკეთილი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • აფხაზეთი

  1
  1

  კვარტალი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:54 სთ.

 • ვაკე

  4
  2

  ღამურა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  17:23 სთ.

7 - ტური

 • აფხაზეთი

  4
  3

  ამბასადორი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:32 სთ.

 • ტექნიკური

  კოლხი

  0
  3

  ვარკეთილი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  21:10 სთ.

 • ვაკე

  3
  1

  პანენკა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  20:56 სთ.

 • ღამურა

  1
  1

  ნახალოვკა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  19:07 სთ.

 • გრასრუტი

  2
  1

  ტიფლისი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  18:44 სთ.

 • შევარდენი 2019

  3
  6

  უქიმერიონი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  10:19 სთ.

 • ტექნიკური

  ბასა

  3
  0

  სნეპ პრემიუმი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:23 სთ.

 • მეთოფეები

  2
  13

  სეუ

  ''ბასა'' ტექნიკური ცენტრი

  21:08 სთ.

 • სტრადა

  2
  2

  კვარტალი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  19:18 სთ.

 • ბასიანი

  3
  1

  კოლხეთი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:10 სთ.

6 - ტური

 • აფხაზეთი

  1
  1

  ბასა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:24 სთ.

 • პანენკა

  2
  1

  უქიმერიონი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:23 სთ.

 • გრასრუტი

  6
  1

  სეუ

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:17 სთ.

 • ბასიანი

  5
  2

  სნეპ პრემიუმი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  19:08 სთ.

 • ღამურა

  2
  1

  ვარკეთილი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  18:16 სთ.

 • შევარდენი 2019

  3
  2

  ტიფლისი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  13:05 სთ.

 • ვაკე

  6
  1

  ნახალოვკა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:28 სთ.

 • სტრადა

  0
  2

  ამბასადორი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:26 სთ.

 • მეთოფეები

  1
  7

  კვარტალი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  19:27 სთ.

 • ტექნიკური

  კოლხი

  0
  3

  კოლხეთი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:17 სთ.

5 - ტური

 • აფხაზეთი

  2
  3

  ბასიანი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:10 სთ.

 • ვაკე

  0
  0

  უქიმერიონი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:22 სთ.

 • გრასრუტი

  4
  0

  კვარტალი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:14 სთ.

 • ღამურა

  2
  0

  კოლხეთი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  16:26 სთ.

 • ნახალოვკა

  6
  2

  ვარკეთილი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  14:18 სთ.

 • შევარდენი 2019

  0
  2

  სეუ

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:46 სთ.

 • კოლხი

  2
  2

  სნეპ პრემიუმი

  ტექნიკური ცენტრი ''ბასა''

  21:23 სთ.

 • სტრადა

  1
  2

  ბასა

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  19:39 სთ.

 • მეთოფეები

  1
  3

  ამბასადორი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  14:59 სთ.

 • პანენკა

  1
  3

  ტიფლისი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  10:41 სთ.

4 - ტური

 • ღამურა

  4
  2

  სნეპ პრემიუმი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • გრასრუტი

  5
  1

  ამბასადორი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • ნახალოვკა

  3
  1

  კოლხეთი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  15:00 სთ.

 • მეთოფეები

  1
  2

  ბასა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  15:00 სთ.

 • აფხაზეთი

  4
  2

  კოლხი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  13:00 სთ.

 • სტრადა

  0
  3

  ბასიანი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  20:30 სთ.

 • პანენკა

  0
  2

  სეუ

  ტექნიკური ცენტრი ''ბასა''

  19:00 სთ.

 • შევარდენი 2019

  2
  4

  კვარტალი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  18:30 სთ.

 • ვაკე

  7
  2

  ვარკეთილი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  12:00 სთ.

 • უქიმერიონი

  5
  4

  ტიფლისი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  10:00 სთ.

3 - ტური

 • უქიმერიონი

  2
  3

  სეუ

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:00 სთ.

 • ვარკეთილი

  3
  5

  კოლხეთი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • ვაკე

  6
  1

  ტიფლისი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  12:00 სთ.

 • აფხაზეთი

  1
  0

  ღამურა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  10:00 სთ.

 • ნახალოვკა

  1
  5

  სნეპ პრემიუმი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:00 სთ.

 • სტრადა

  3
  1

  კოლხი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:00 სთ.

 • შევარდენი 2019

  0
  3

  ამბასადორი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • პანენკა

  4
  2

  კვარტალი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • მეთოფეები

  1
  3

  ბასიანი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  17:00 სთ.

 • გრასრუტი

  3
  2

  ბასა

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  16:00 სთ.

2 - ტური

 • მეთოფეები

  4
  1

  კოლხი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  21:00 სთ.

 • ვარკეთილი

  3
  5

  სნეპ პრემიუმი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • ტიფლისი

  0
  4

  სეუ

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  17:00 სთ.

 • ვაკე

  1
  1

  კოლხეთი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  15:00 სთ.

 • აფხაზეთი

  6
  2

  ნახალოვკა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  13:00 სთ.

 • სტრადა

  4
  1

  ღამურა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  11:00 სთ.

 • უქიმერიონი

  2
  2

  კვარტალი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  21:00 სთ.

 • პანენკა

  1
  4

  ამბასადორი

  ნუცუბიძის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • გრასრუტი

  3
  4

  ბასიანი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  17:00 სთ.

 • ტექნიკური

  შევარდენი 2019

  3
  0

  ბასა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  13:00 სთ.

1 - ტური

 • კოლხეთი

  3
  6

  სნეპ პრემიუმი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  20:00 სთ.

 • მეთოფეები

  0
  0

  ღამურა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  19:00 სთ.

 • ვაკე

  0
  0

  სეუ

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  18:00 სთ.

 • გრასრუტი

  4
  3

  კოლხი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  17:00 სთ.

 • აფხაზეთი

  2
  2

  ვარკეთილი

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  17:00 სთ.

 • შევარდენი 2019

  0
  5

  ბასიანი

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  16:00 სთ.

 • სტრადა

  1
  2

  ნახალოვკა

  ვარკეთილის საფეხბურთო ცენტრი

  14:00 სთ.

 • უქიმერიონი

  2
  4

  ამბასადორი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  21:00 სთ.

 • ტიფლისი

  0
  1

  კვარტალი

  ვაკის საფეხბურთო ცენტრი

  19:30 სთ.

 • პანენკა

  1
  2

  ბასა

  გლდანის საფეხბურთო ცენტრი

  21:00 სთ.

სპონსორები და პარტნიოები