STORE.GAFA.GE - ონლაინ მაღაზია

სადისციპლინო გადაწყვეტილებები

საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის სადისციპლინო კომიტეტის მიმდინარე კვირის გადაწყვეტილებები:


ლ.ს. - 3 მატჩი (თბილისი სითი)

ლ.ხ. - 3 მატჩი (თბილისი სითი)

რ.ხ. - 4 მატჩი (თბილისი სითი)

თ.ა. - 12 მატჩი (იბერია 2017)

დ.ფ. - 12 მატჩი (იბერია 2017)

ნ.ა. - 5 მატჩი (იბერია 2017)

გ.ჟ. - 5 მატჩი (იბერია 2017)

ლ.ა - 3 მატჩი (იბერია 2017)

გ.თ. - 3 მატჩი (მრეტები)

ა.ა. - 3 მატჩი (მრეტები)

ა.ხ. - 4 მატჩი (ჯაოკენი)

სპონსორები და პარტნიორები